Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website van Energiebesparendshoppen.nl besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op de website van Energiebesoarendshoppen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op (of via) de website Energiebesparendshoppen.nl aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze gebruiker te informeren en aanknopingspunten te geven voor een verdere zoektocht naar informatie, hulp, aankoop, etc.

Energiebesparendshoppen.nl

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op deze website.

Energiebesparendshoppen.nl
Juni 2013
Contact

We zijn momenteel niet online aanwezig. Laat uw bericht achter.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt
Managed by Kjenmarks - Wordpress specialisten